Innowacyjna terapia NEUROSENS – somatotopia w leczeniu prądem

 

NEUROSENS to terapia mikroamperowa, przeprowadzana metodą przezczaszkowej stymulacji prądem stałym. Na czym polega? Jakich efektów możesz się po niej spodziewać?

 

 

Przezczaszkowa stymulacja mózgu

 

Ten  rodzaj stymulacji działa na mózg, który kontroluje pracę całe organizmu człowieka. Metoda tDSC (ang. Transcranial direct current stimulation), to przezczaszkowa stymulacja prądem stałym wykonana za pomocą elektrod powierzchniowym. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna. Prądy stosowane w tej stymulacji mają częstotliwość zbliżoną do prądów fizjologicznych w ciele człowieka, są bezbolesne i nieodczuwalne. Terapia ta jest pomocna podczas leczenia osób chorych na depresję lub jako element neurorehabilitacji. Stymulacja prądem o stałym natężeniu pozytywnie wpływa modulacje obwodów neuronowych. To doskonałe wsparcie w leczeniu depresji, fibromialgii, bóli neuropatycznych, Alzhaimera. Stanowi też wsparcie dla osób, które mają autyzm czy ADHD. Przezczaszkowa stymulacja mózgu usprawnia jego funkcjonowania, pobudza powstawanie nowych neuronów, aktywuje procesy samonaprawcze w mózgu, reguluje procesy poznawcze i przywraca utracone właściwości tkankom nerwowym. Ten rodzaj stymulacji oddziałuje na konkretne obszary w mózgu, by osiągnąć pożądane rezultaty. Wszystko to sprawia, że metoda tDSC jest doskonała do leczenia chorób neurologicznych, depresji czy Alzhaimera. W połączeniu z wiedzą na temat somatotopii jest jeszcze bardziej efektowna.

Innowacyjna terapia NEUROSENS – somatotopia w leczeniu prądem

 

Somatotopia to koncepcja dotycząca sposobu reprezentacji ciała w mózgu, w której określone obszary mózgu odpowiadają za kontrolę ruchów lub odbieranie sygnałów z określonych części ciała. To właśnie wykorzystywane jest w terapii NEUROSENS. Te innowacyjne zabiegi będą przeprowadzane na zmianę z wykorzystaniem fali milimetrowej skierowanej na strefy odruchowe, przy jednoczesnej zmianie dawek od 1 do 50 Hz w przedziale czasowym wynoszącym 25 minut. Dodatkowo używane są prądy o przebiegu kwadratowym lub trójkątnym. Aparat posiada 4 kanały, co umożliwia działanie na obie strony ciała. Podejście w terapii NEUROSENS jest innowacyjne, gdyż skupia się ogromnej roli somatotopii. Terapia NEUROSENS to forma terapii akupunktury bezigłowej, której teoria  opiera się o medycynę wschodnią i strefy refleksowe głowy. Refleksy odpowiadają częściom ciała i narządów, co oznacza, że za ich pomocą można leczyć inne narządy i części ciała. Terapia NEUROSENS to nie tylko stymulacja mózgu, ale też stymulacja neuromięśniowa.

Jak działa mikroamperowa stymulacja mózgu?

 

Przezczaszkowa stymulacja prądem należy do dziedziny elektroterapii – jej moc jest określana w natężeniu mikroamperów. Parametry zabiegu ustalane są według stanu pacjenta, a także tego, co jest celem terapii. Brane są pod uwagę: czas impulsu, nasilenie, częstotliwość i polaryzacja.

Wszystkie informacje docierające do naszego mózgu są sygnałami elektrycznymi, dlatego właśnie terapia mikropamperowa ma tak szerokie zastosowanie w leczeniu. Mikroprądy są impulsami o bardzo małym natężeniu (10-800 µA), które mają charakter bodźców podprogowych. Natężenie to jest tak małe, że prądy są nieodczuwalne dla człowieka – można jedynie poczuć bardzo delikatne mrowienie. Podczas terapii mikropamperowej dochodzi do pobudzenia ruchu jonów, pobudzenia reakcji chemicznych, elektrycznych i mechanizmów regeneracji tkanek. Podczas mikroamperowej stymulacji mózgu modulowana jest też aktywność neuronów.

 

Stymulacja neuromięśniowa

 

Terapia mikroamperowa należy do dziedziny elektroterapii. Terapia mikroamperowa stymulacja neuromięśniowa MENS powoduje zniesienie przewlekłego bólu, bólu ostrego, skraca czas leczenia ran, złamań kości, a także przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek. Dawkowanie mikroprądów dobiera się według metod Kahna i Morinagi, biorąc pod uwagę czy terapia ma być przeciwbólowa, wspomagać gojenie się ran czy też łączyć oba te cele. Terapia mikroamperowa stymulacja neuromięśniowa MENS w szczególności wskazana jest przy bólach ostrych, chorobach zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, trudno zrastających się kości, trudno gojących się ran, odleżyn czy urazów tkanek miękkich okołostawowych.  

Wskazania do terapii NEUROSENS:

 • depresja;
 • choroby neurologiczne;
 • uzależnienia;
 • choroby nowotworowe;
 • bóle ostre i przewlekłe
 • udary mózgu, udary czaszkowo-mózgowe z deficytem neurologicznym;
 • zaburzenia psychosomatyczne i psychoemocjonalne;
 • choroby Alzhaimera i Parkinsona,
 • niektóre zaburzenia psychiatryczne
 • dysfunkcje z pamięcią
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • autyzm
 • adhd
 • problemy z rozwojem mowy, rozwojem psychomotorycznym
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • utrudniony zrost kości

 

Przeciwwskazania do terapii NEUROSENS:

 

 • rozrusznik serca;
 • epilepsja;
 • ciąża;
 • metal na drodze przepływu prądu;
 • świeże rany lub stany zapalne skóry w okolicy głowy;
 • zabieg w okolicy serca
 • ciała obce w ciele, np. implanty;

 

 • depresja;
 • choroby neurologiczne;
 • uzależnienia;
 • bóle ostre i przewlekłe
 • udary mózgu, udary czaszkowo-mózgowe z deficytem neurologicznym;
 • zaburzenia psychosomatyczne i psychoemocjonalne;
 • choroby Alzhaimera i Parkinsona,
 • niektóre zaburzenia psychiatryczne
 • dysfunkcje z pamięcią
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • autyzm
 • adhd
 • problemy z rozwojem mowy, rozwojem psychomotorycznym
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • utrudniony zrost kości

 

Przeciwskazania do terapii NEUROSENS: 

 • rozrusznik serca;

 • epilepsja;
 • ciąża;
 • metal na drodze przepływu prądu;
 • świeże rany lub stany zapalne skóry w okolicy głowy;
 • zabieg w okolicy serca
 • ciała obce w ciele, np. implanty;

Przed przystąpieniem do terapii NEUROSENS należy skonsultować się ze swoim lekarzem głównym. Jesteś zainteresowana/y i masz pytania odnośnie jej skuteczności oraz tego jak to wygląda w praktyce? Napisz lub zadzwoń!